OZ Za našu vodu žiada ministerstvo o bezodkladné konanie vo veci sanácie vrakunskej skládky

skládka odpadov, Vrakuňa
Foto: ilustračné, SITA

Združenie podalo sťažnosť na MŽP SR, nakoľko proces sanácie sa podľa neho za posledné tri roky neposunul ani o krok.

Občianskej združenie (OZ) Za našu vodu žiada Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR), aby bezodkladne konalo vo veci sanácie skládky v Vrakuni. OZ v tlačovej správe namieta, že sanácia vrakunskej skládky, deklarovaná ako najvyššia priorita ministerstva, sa za posledné roky neposunula ani o krok. Združenie podalo 23. januára sťažnosť na MŽP SR, v ktorej žiada, aby bezodkladne konali vo veci sanácie skládky vo Vrakuni.

Združenie pripomína, že Žitný ostrov je náš najdôležitejší zdroj pitnej vody, pričom vodu, ktorá do tohto podzemného rezervoára nateká, od roku 2013 znečisťuje chemický koktejl látok, ktorý uniká spod skládky vo Vrakuni.

Po nástupe Jána Budaja do funkcie ministra životného prostredia v roku 2020 deklaroval, že ochrana pitnej vody je jeho najvyššou prioritou,“ zdôrazňuje OZ s tým, že Budaj po nástupe do funkcie našiel ukončené verejné obstarávanie na sanáciu skládky vo Vrakuni a podpísanú zmluvu na uskutočnenie sanácie metódou enkapsulácie s výhercom obstarávania.

Dôvody prieťahov

V tlačovej správe zo dňa 10. januára 2023 ministerstvo uviedlo, že dôvodom prieťahov pri sanácii skládky je vyvlastňovanie pozemkov, pretože navrhovaná metóda sanácie vyžaduje, aby boli všetky pozemky nad jej hlavným telesom k dispozícii na sanačné práce.

OZ tvrdí, že právoplatné rozhodnutie o vyvlastnení pozemkov nad skládkou bolo z dôvodu vlastnej nečinnosti resp. nedostatočnej činnosti MŽP zrušené v niekoľkých prípadoch z dôvodu, že ministerstvo nezaplatilo vyvlastneným majiteľom náhradu za vyvlastnenie v lehote uvedenej v rozhodnutí.

Sanačné práce

Sanačné práce mali byť financované z prostriedkov Kohézneho fondu EÚ a mestská časť Ružinov vydala 13. novembra 2020 stavebné povolenie na sanáciu skládky.

Napriek podpisu zmluvy s výhercom verejného obstarávania a vydaniu stavebného povolenia nedošlo do dnešného dňa k začatiu sanácie, pričom sanácia je nerealizovateľná do zmluvného dátumu 30. júna 2023,“ zdôrazňuje OZ .

Stavebnému povoleniu vyprší platnosť v máji tohto roku a alokované prostriedky fondov EÚ v rozsahu viac ako 30 miliónov eur nebude možné na tento účel čerpať.

Podali sťažnosť

Pre všetky tieto skutočnosti podalo OZ Za našu vodu na envirorezort sťažnosť, ktorou žiada bezodkladne konať vo veci sanácie skládky. Nakoľko aj samotné MŽP SR spochybnilo vybranú metódu sanácie, a sanácia nie je s ohľadom na nečinnosť MŽP SR realizovateľná do stanoveného dátumu.

OZ žiada, aby ministerstvo v prvom kroku urýchlene odkúpilo pozemky nad skládkou, súbežne s tým pristúpilo k zabezpečeniu vypracovania štúdie uskutočniteľnosti a následne zabezpečilo najlepší spôsob sanácie skládky vo Vrakuni.

Agentúra SITA si vyžiada stanovisko Ministerstva životného prostredia SR.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk