Pamiatkari: Súťaže koní zničili zeleň a národnú kultúrnu pamiatku. Prečo magistrát nezasiahol na Tyršáku?

Podujatie s koňmi
Foto: SITA, KPÚ BA - koláž Bratislavadeň

Krajský pamiatkový úrad Bratislava (KPÚ BA) uviedol, že bola hrubo porušená ochrana národnej kultúrnej pamiatky. Ak do konca roka nepríde k zlepšeniu stavu zelene, podnikne ďalšie kroky. Magistrát nedisponuje zmluvou, ktorá povolila organizovanie podujatia alebo nájomnou zmluvou s firmou Be Cool.

  • Aktualizované.

Tyršovo nábrežie v Petržalke sa od štvrtka 19. mája do nedele 22. mája 2022 premenilo na miesto, kde boli v centre pozornosti jazdci a ich kone. Konalo sa tam podujatie Svetový pohár FEITM, CSIO3/CSI1 – parkúrové preteky na Dunaji, ktoré organizovala spoločnosť Be Cool s.r.o.

Areál akcie
Areál akcie. Foto: KPÚ BA

Po skončení podujatia však ostali zeleň a trávnik v katastrofálnom stave. Vysvitlo, že KPÚ BA nedal zelenú podujatiu a tvrdí, že zásah do zelene bol drastický a jeho následky sú trvalé.

Národná kultúrna pamiatka

Sad Janka Kráľa (SJK) v Petržalke je najstarší verejný park v strednej Európe, ktorý bol založený v rokoch 1774 – 1776. V minulosti slúžil ako verejný park a mal rekreačnú funkciu. Dodnes je lákadlom pre domácich obyvateľov i zahraničných turistov.

Sad je národnou kultúrnou pamiatkou, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky.Predmetom ochrany sú všetky prírodné a architektonické prvky SJK a žiadna časť nie je vyňatá z pamiatkovej ochrany. Tyršovo nábrežie je súčasťou tejto pamiatky.

Podujatie s koňmi
Sad Janka Kráľa je národnou kultúrnou pamiatkou. Foto: Google maps

Ako uvádzajú pamiatkari, užívanie SJK podlieha prísnym pravidlám a je nutné uprednostňovať aktivity, ktoré súvisia s kultúrnym, vzdelávacím a historickým poslaním parku alebo náležite vyzdvihujú hodnoty tejto kultúrnej pamiatky.

Parkúrové podujatie sa konalo v sektore B Tyršovo nábrežie, kde je neprípustné zriaďovanie akejkoľvek profesionálnej športovej aktivity. „Plocha pre kone vyžaduje špecifickú úpravu plôch, ktorá nie je zlučiteľná so základnou pamiatkovou ochranou SJK. Navyše ani historicky SJK nie je spájaný s tradíciou parkúru v ňom, takže KPÚ BA nevidel dôvod takúto novú tradíciu do SJK zavádzať,“ uvádzajú pamiatkari.

Podujatie s koňmi
Areál jazdeckého podujatia. Foto: SITA

Prečo magistrát proti tomu nezasiahol?

Vlastníkom plochy je mesto. Od magistrátu sme dostali informáciu, že mesto nemá zmluvu s organizátorom podujatia Be Cool, no napriek tomu sa konali parkúrové preteky. Pamiatkari neudelili súhlas tejto firme na uskutočnenie podujatia.

„Usporiadať v SJK športové alebo kultúrne podujatie je možné len so súhlasom orgánu ochrany národných kultúrnych pamiatok – KPÚ BA,“ vysvetľujú pamiatkari s tým, že mesto podľa nich o podujatí určite vedelo, pretože sa o tom verejne hovorilo aj písalo v médiách.

Podujatie s koňmi
Areál jazdeckého podujatia. Foto: SITA

„Magistrát postupoval pri tomto podujatí neštandardne, keďže na toto podujatie neuzavrel s Be Cool nájomnú zmluvu na prenájom plôch, na rozdiel od iných podujatí organizovaných touto agentúrou napr. Bratislavského maratónu. Magistrát musel vedieť, že Be Cool ničí jeho majetok, národnú kultúrnu pamiatku, napriek tomu magistrát nezasiahol, svoj majetok nechránil, nedožadoval sa zastavenia nelegálnych prípravných prác,“ skonštatovali pamiatkari.

Pýtali sme sa mesta, prečo nezasiahlo do organizovania podujatia, no mlčí. Oslovili sme taktiež s otázkami aj firmu Be Cool, pričom nás zaujímalo, prečo sa konali preteky bez povolenia pamiatkarov či prečo nie je doteraz zeleň v pôvodnom stave, no neodpovedala.

Drastický zásah do zelene

Pamiatkari v piatok 13. mája na obhliadke zistili, že na ploche prebehli rozsiahle terénne úpravy a nikto im o tom nedal vedieť. Následne poslali list mestu s popisom situácie a požadovali nápravu pamiatky do pôvodného stavu.

Stretnutie pamiatkarov a zástupcov Vallovho úradu prebehlo na Tyršovom nábreží v stredu 1. júna. Pamiatkari skonštatovali, že na ploche nedošlo k regenerácii a zistili sa vážne nedostatky. Zásah do zelene bol drastický a následky poškodenia sú trvalé.

Podujatie s koňmi
Takto vyzeralo Tyršovo nábrežie. Foto: KPÚ BA

Počas leta sa na trávniku konali rôzne kultúrne aktivity, čo tiež neprispelo k zlepšeniu stavu plochy. Ideálny agrotechnický termín pre výsev trávnika nebol v júni, ale na jeseň. „Ak nedôjde k náprave do konca roka 2022, KPÚ BA bude vo veci konať a vyvodí náležité dôsledky,“ uzavreli pamiatkari a vyzvali firmu Be Cool, aby doplnila súhlas vlastníka alebo splnomocnenia, ktoré povolilo konanie podujatia.

poškodený povrch
Poškodený povrch. Foto: KPÚ BA

Organizátor júnového festivalu One Way Fest poslali pamiatkarom sťažnosť s tým, že na Tyršovom nábreží nebol takmer žiadny trávnik. Keď začalo fúkať, ľudia mali plné oči prachu s pieskom či v tanieroch a na oblečení. Parkúrové podujatie by sa malo podľa organizátora konať aj o rok.

Podujatie s koňmi
Takto vyzeralo Tyršovo nábrežie. Foto: KPÚ BA

Pamiatkari naznačili, že takýto masívny zásah do zelene je envirokriminalitou a trestným činom poškodzovania národnej kultúrnej pamiatky. S otázkami sme sa obrátili aj na enviropolíciu Ministerstva vnútra SR, pričom o tejto záležitosti neboli doteraz informovaní. Enviropolícia nám odporučila obrátiť sa na Krajské riaditeľstvo policajného zboru (KR PZ) v Bratislave, tí nám zatiaľ neodpovedali.

Hovorca KR PZ Michal Szeiff uviedol, že na základe medializovaných informácií sa prípadom už zaoberajú policajti 5. bratislavského okresu a zo strany povereného príslušníka PZ bol zabezpečený postup pred začatím trestného stíhania.

Podujatie s koňmi
Takto vyzeralo Tyršovo nábrežie. Foto: KPÚ BA
Podujatie s koňmi
Pamiatkari poslali magistrátu tento list. Foto: KPÚ BA
Podujatie s koňmi
Pamiatkari poslali magistrátu tento list. Foto: KPÚ BA
Podujatie s koňmi
Pamiatkari poslali firme Be Cool tento list. Foto: KPÚ BA

Vyjadrenia a zápisnica v PDF nájdete tu:

03_priloha

01_priloha

Partneri podujatia

Konské súťaže sú šport, ktoré sú častokrát označované ako zábava bohatých ľudí. Podujatie podporili aj veľkí developeri J&T a Kmotríková Grafobal Group, luxusná značka áut Porsche.

2

Podujatie podporili Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava Tourist Board a mestská časť Petržalka

S otázkami sme oslovili Petržalku, BSK a Bratislava Tourist Board, pričom nás zaujímalo, prečo podporili podujatie, ktoré sa organizovalo bez povolenia pamiatkarov a bez zmluvy od magistrátu.

Hovorkyňa Petržalky Mária Halašková uviedla, že o týchto skutočnostiach samospráva nevedela. Petržalka podporila podujatie, pretože ho považuje za prínosné pre obyvateľov.

BTB podporila podľa hovorcu Júliusa Budaya podujatie len komunikačne na svojom webe a sociálnych sieťach.

Bratislavský samosprávny kraj podporil podujatie preto, že podobné podujatia tu historicky mali svoje miesto a teraz sa na ´Tyršák´ vrátili. Čo sa týka organizačných a technických náležitostí, do tých samosprávny kraj nevstupoval,“ tvrdí hovorkyňa BSK Lucia Forman.

1

Organizátor firma Be Cool s.r.o.

Firma Be Cool sídli na Krajinskej ulici č. 37 v Bratislave. Spoločníkmi sú podľa Obchodného registra Peter Pukalovič a Jozef Pukalovič. Firma sa zameriava na organizáciu podujatí a to predovšetkým na športové a kultúrne akcie pre širokú verejnosť i súkromných partnerov. Poskytuje taktiež cateringové služby. Na svojej webstránke sa chváli, že poskytovala svoje služby pre Eset Family day, Globsec, prezidentku Zuzanu Čaputovú a aj Ministerstvo financií SR.

Klienti firmy Be Cool
Klienti firmy Be Cool. Foto: becool.sk
Magistrát uzavrel s firmou Be Cool za roky 2021 a 2022 niekoľko zmlúv. Prvou bola zmluva o poskytnutí dotácie vo výške 3320 eur na projekt „dm ženský beh“ realizovaný v roku 2022. Druhou bola zmluva o poskytnutí dotácie vo výške 3320 eur na projekt „L ́Etape Slovakia by Tour de France – cyklistické preteky pre verejnosť“ realizovaný v roku 2022. Ďalšia zmluva o dotácii smerovala na projekt „L ́etape Slovakia by tour de France“ v roku 2021 a dotáciu vo výške 1500 eur. Mali aj zmluvu o nájme priestoru, a to Zrkadlovú sieň, Predsáliu a Zasáliu Zrkadlovej siene, Nádvoria sv. Juraja, Mezanínu a miestnosti na prípravu jedál a nápojov počas novembra 2021, ďalšia zmluva o prenájme priestorov Zrkadlovej siene a Mezanínu pochádza z apríla 2022.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk