Primátor Matúš Vallo navrhuje na nového náčelníka mestskej polície elitného vyšetrovateľa kauzy Gorila

Gajdos vallo foto navrh na nacelnika msp titulka.jpg
Foto: archívne, bratislava.sk

V stredu predstavil primátor Bratislavy Matúš Vallo verejnosti navrhovaného kandidáta na pozíciu nového náčelníka mestskej polície (MP), ktorým je Marek Gajdoš, verejnosti známy ako elitný vyšetrovateľ kauzy Gorila.

Otázku bezpečnosti v našom meste považujem za mimoriadne dôležitú a sľúbil som, že sa jej budeme náležite venovať. Som rád, že môžem predstaviť pána Mareka Gajdoša ako kandidáta na šéfa mestskej polície, ktorého predložím na schválenie na najbližšej februárovej schôdzi mestského zastupiteľstva. Mám minimálne tri dôvody, ktoré ma viedli k jeho navrhnutiu – profesná minulosť, morálna integrita a spoločný pohľad na zmysel a fungovanie mestskej polície, aby bola viditeľnou rukou mesta,“ informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Gajdos vallo foto navrh na nacelnika msp 1.jpg
Zdroj: bratislava.sk

Medzi základné povinnosti mestskej polície patrí zabezpečovanie verejného poriadku a ochrany životného prostredia, plnenie úloh zadávaných orgánmi samosprávy a tiež prevencia a poskytovanie asistencie verejnosti. Po minuloročnej vražde Henryho na Obchodnej ulici nastal podľa Valla ten moment, kedy bolo zrejmé, že mesto sa nemôže ďalej spoliehať len na štátnu políciu, ale že v otázke bezpečnosti v meste musí aj mestská polícia dostať výrazne nový impulz.

Vallo chce predísť vzniku „no go“ zón v meste

Nemôže si dovoliť prizerať sa, ako v Bratislave, dokonca v samotnom centre mesta, vznikajú „no go“ zóny, kde je lepšie vôbec neísť a ani tadiaľ prejsť. Hoci v Bratislave pôsobí najviac mestských policajtov spomedzi slovenských miest, pri prepočte na obyvateľov je v Bratislave na jedného mestského policajta až 1 589 obyvateľov, zatiaľ čo napríklad v Košiciach je na neho 1 014 a v Žiline približne 927.

Oceňujem zámery a snahu primátora a jeho tímu pri napĺňaní cieľa, ktorým je lepšia Bratislava, aby sa v nej obyvatelia cítili bezpečne, čo je naším spoločným cieľom a víziou, nielen zvýšením počtu policajtov, myslím tým aj posilnenie ich kompetencie s cieľom systematického zlepšenia fungovania mestskej polície pri poskytovaní asistencie verejnosti,“ uviedol Marek Gajdoš na margo prijatia návrhu primátora Valla.

Gajdoš vymenoval konkrétne postupy a prostriedky, ktorými je túto víziu možné dosiahnuť:

  • periodické a systematické dodatočné vzdelávanie príslušníkov mestskej polície so zameraním najmä na dokonalú znalosť ich oprávnení a povinností, na zvyšovanie odbornosti a profesionality pri výkone služobných činností a na odstraňovanie aktuálnych nedostatkov pri výkone služby;
  • pôsobenie na aktívny prístup mestských policajtov k potrebám občanov v rámci pôsobnosti mestskej polície a na iniciatívu pri odhaľovaní protispoločenského a protiprávneho správania, ktorým je narúšaný verejný poriadok;
  • v súčinnosti s Policajným zborom SR vykonanie analýzy a následné prehodnotenie bezpečnostnej situácie v Bratislave s cieľom dosiahnuť zvýšený, resp. adekvátny výkon služby v najrizikovejších zónach;
  • v súčinnosti s oddelením dohľadu nad činnosťou obecnej polície Prezídia Policajného zboru vypracovanie kompletného katalógu priestupkov v pôsobnosti mestskej polície, nakoľko ochrana verejného poriadku na obecnej úrovni je jednou zo základných úloh obecnej polície a v súčasnosti predstavujú priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky cca 75 % celej priestupkovej agendy;
  • zvýšenie transparentnosti ukladania sankcií (pokút) za priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ukladanie sankcií predvídateľným a preskúmateľným spôsobom so zameraním sa na princíp proporcionality a dosiahnutie individuálneho výchovného účinku;
  • zvýšenie preventívneho pôsobenia mestských policajtov v teréne, ich profesionalizácia a neustále vzdelávanie;
  • vykonanie previerky funkčnosti a úrovne efektivity využívania kamerového systému v správe mestskej polície a prehodnotenie zvýšenia počtu kamier.

Chceme, aby sa Bratislavčania cítili v Bratislave bezpečnejšie. Ide o to mne, môjmu tímu, magistrátu a aj pánovi Marekovi Gajdošovi,“ uzavrel tlačovú konferenciu primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Gajdos vallo foto navrh na nacelnika msp 2.jpg
Zdroj: bratislava.sk

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk