Rača chce rodičom finančne prispievať na súkromnú škôlku

Ms novohorska 3.jpg
Ilustračné: vizualizácie: Mgr. Arch. Miloš Juráni

Keďže pôvodne naplánované otvorenie novej materskej školy na Novohorskej sa nezrealizuje, rozhodlo sa vedenie mestskej časti Rača pomôcť tým rodičom, ktorí s touto možnosťou počítali.

Rekonštrukcia schátranej budovy na rohu Novohorskej a Sadmelijskej ulice a jej kompletná prerábka na materskú školu mala byť pôvodne ukončená ku koncu októbra 2018, pričom škôlka mala začať svoju prevádzku ku koncu roka 2018. Situácia sa skomplikovala z dôvodu druhotnej platobnej neschopnosti dodávateľa – stavebnej firmy Heston. s. r. o. Bratislava. Na základe žiadosti mestskej časti Rača schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka dodatok k zmluve s možnosťou priamych platieb subdodávateľom. A hoci v súčasnosti už opätovne prebiehajú na budove stavebné práce, nová škôlka sa v plánovanom termíne neotvorí.

Finančná pomoc

Z tohto dôvodu budú viacerí rodičia nútení riešiť túto situáciu prostredníctvom  súkromnej škôlky, ktorá však vyžaduje neporovnateľne vyššie náklady ako štátne zariadenie. Preto sa račianska samospráva práve týmto rodičom rozhodla finančne pomôcť.

Mestská časť Rača plánuje na jedno dieťa prispieť formou nenávratného príspevku sumou vo výške 80 eur na dieťa na mesiac, a to v celom období od 1. októbra až do termínu uvedenia novej Materskej školy Novohorská do prevádzky. Príspevok dostanú rodičia po splnení týchto podmienok:

  • vyjadrený predbežný záujem o MŠ Novohorská 1 v období od 23. apríla do 8. augusta a doručený niektorej z račianskych materských škôl, príp. na odd. Školský úrad,
  • trvalý pobyt aspoň jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa a dieťaťa v Rači,
  • k 15. septembru ich dieťa dovŕši tri roky a ešte nedosiahlo školský vek,
  • písomné potvrdenie súkromnej materskej školy o prijatí dieťaťa na pobyt v tomto predškolskom zariadení.

Materiál s návrhom o poskytnutí finančného príspevku na súkromnú škôlku sa bude v najbližších dňoch prerokovávať na pôde školskej komisie a následne ho bude schvaľovať zastupiteľstvo mestskej časti Rača na svojom septembrovom zasadnutí. Po jeho schválení bude pre rodičov k dispozícii tlačivo na vyplnenie, a to buď k stiahnutiu na webovej stránke mestskej časti, alebo vytlačené na prvom kontakte na úrade na Kubačovej ulici.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk