Rača má schválený rozpočet na rok 2016 vo výške 9,4 miliónov eur, prioritou sú opäť škôlky

Materská škola Barónka
maps.google.sk

Poslanci miestneho zastupiteľstva v Rači schválili rozpočet mestskej časti na rok 2016, ktorého výška je porovnateľná s tohtoročným rozpočtom. V bežných príjmoch je však rozpočtovaná suma vyššia približne o 300-tisíc eur, najmä z dôvodu očakávaných vyšších príjmov z dane z príjmov fyzických osôb.

Podstatný rozdiel oproti roku 2015 spočíva najmä v zmene zdrojov príjmov z kapitálových na finančné operácie. „Kým v roku 2015 sme dostali do rozpočtu takmer dva milióny eur vo forme kapitálových príjmov predovšetkým ako nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ a štátneho rozpočtu za realizované projekty v rámci ISRMO, v roku 2016 budeme nespotrebovanú časť týchto prostriedkov zapájať do rozpočtu vo forme finančných operácií ako použitie Fondu rozvoja Rače,“ povedala prednostka MsÚ Rača Jana Pešková.

Kapitálové výdavky ako rozvojová časť rozpočtu sú smerované najmä do obnovy ďalších budov. „Na jar začneme s rekonštrukciou a nadstavbou budovy materskej školy Barónka, kde pribudnú dve triedy. Nasledovať bude kompletná rekonštrukcia budovy materskej školy Pri Šajbách,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský. Na tieto dve akcie Rača v roku 2015 dostala aj dotáciu z Ministerstva školstva (110-tisíc plus 55-tisíc eur).

„Vyčlenili sme aj finančné prostriedky na druhú splátku kúpy budovy na Novohorskej ulici, ktorá je taktiež určená na prebudovanie na novú materskú školu, pričom v roku 2016 prebehnú všetky prípravné a projektové práce,“ dodal Pilinský.

Schválené sú aj výdavky na rekonštrukciu budovy kuchyne a jedálne v areáli nového denného stacionára pre seniorov na Plickovej ulici, na ktorú Rača podala žiadosť o dotáciu z Envirofondu. Pokračovať budú tiež práce na vypracovaní územných plánov zóny Krasňany a Východné a rekonštrukcie viacerých detských ihrísk.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk