Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja schválila viacero dôležitých bodov

Ustanovujuce zastupitelstvo bratislavsky kraj integrovany rozvoj.jpg
Foto: ilustračné, bratislavskykraj.sk

Jedným z bodov programu bolo aj predstavenie projektového zámeru Obchvat Malokarpatského regiónu.

Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na zasadnutí schválila viacero dôležitých bodov. Ako informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman, zástupcovia miestnych samospráv, socioekonomických partnerov a štátu sa dnes stretli po viac ako roku na šiestom zasadnutí Rady.

Partneri boli informovaní o Partnerskej dohode a Programe Slovensko, ktoré tvoria základný rámec – strategický investičný plán pre nové programové obdobie. Tieto dokumenty stanovujú priority na národnej úrovni a rozdeľujú takmer 13 miliárd eur do piatich cieľov politiky súdržnosti,“ uviedla.

Peniaze na rozvoj

Ako poznamenal predseda BSK Juraj Droba, čas od posledného zasadnutia venovali najmä argumentácii a diskusiám k finalizácii Partnerskej dohody SR a Programu Slovensko.

Museli sme národnú úroveň aj Brusel presvedčiť o tom, že Bratislavský kraj potrebuje peniaze na rozvoj, hoci na papieri je bohatý. Toto úsilie nám prinieslo výsledky v podobe dostupných prostriedkov na rozvoj kraja – hovoríme približne o pol miliarde eur, ktoré sa v nasledujúcich rokoch investujú do oblastí udržateľnej dopravy, vzdelávania a inovácií, životného prostredia, ale tiež podpory zdravotníctva a sociálnej starostlivosti v našom regióne,“ skonštatoval Droba.

Zákon o príspevkoch

V tomto období sa zároveň pripravil nový zákon o príspevkoch z fondov Európskej únie, ako aj ďalšie metodické dokumenty nastavujúce podmienky nového programového obdobia 2021 – 2027. Finálna verzia Programu Slovensko bola schválená koncom novembra.

Dnešné zasadnutie znamená reštart Rady partnerstva. Jej pozícia a význam sú ukotvené v novej legislatíve, ale aj kľúčových programových dokumentoch – Partnerskej dohode a Programe Slovensko,“ doplnil Droba.

Nastavenie priorít

Bratislavský kraj ako viac rozvinutý región má zo strany Európskej komisie nastavené prísne pravidlá, o to dôležitejšie je správne nastaviť priority na úrovni regiónu. „Toto bola kľúčová úloha, na ktorej sme pracovali v posledných mesiacoch. Výsledkom je Integrovaná územná stratégia, ktorá bola Radou partnerstva schválená,“ priblížil riaditeľ odboru implementácie operačných programov Peter Furik.

Ide o komplexnú strednodobú stratégiu územia pre programové obdobie 2021 – 2027, ktorej cieľom je integrovaný územný rozvoj pomocou využitia externých finančných zdrojov. „Jednoducho povedané, sú to priority regiónu pre financovanie z eurofondov aj iných externých zdrojov na nasledujúce roky,“ dodal.

Hospodársky aj sociálny rozvoj

Stratégia vo veľkej miere nadväzuje na Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja, ktorý BSK v gescii Inštitútu regionálnej politiky spracoval počas minulého roka pri zapojení viac ako 400 relevantných partnerov. V rámci Programu Slovensko a jeho implementácie vyčlenili významnú časť alokácie programu pre nástroj Integrovaných územných investícií.

Tento mechanizmus poskytuje regiónom a samosprávam významné rozhodovacie právomoci v oblasti financovania regionálneho rozvoja z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov,“ skonštatovala Forman s tým, že nevyhnutným predpokladom využitia tohto mechanizmu je príprava a schválenie Integrovanej územnej stratégie.

Obchvat Malokarpatského regiónu

Jedným z bodov programu bolo aj predstavenie projektového zámeru Obchvat Malokarpatského regiónu. „Schválenie projektového zámeru v Rade partnerstva otvára možnosť získať prostriedky na predprojektovú prípravu v rámci aktuálnej výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP),“ vysvetlila Forman.

Obchvat Malokarpatského regiónu je strategickým projektom župy, ktorý pomôže vyriešiť kritickú dopravnú situáciu v tejto oblasti. Na obchvat sa nám po ťažkých diskusiách s Európskou komisiou podarilo vyrokovať zdroje v rámci Programu Slovensko. Verím, že podpora z IROP urýchli prípravu potrebnej dokumentácie a s výstavbou prvých častí obchvatu začneme čo najskôr,“ uzavrel Droba.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk