Rada partnerstva upozornila na dôležitosť presunu financií pre projekty v Bratislavskom kraji

Bratislava výhlad mesto prijmy
Foto: ilustračné, GettyImages

Rada zasadala tento týždeň za účelom dosiahnutia územnej dohody na prioritách rozvoja regiónu.

Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) upozornila na dôležitosť presunu financií pre projekty v kraji.

Inštitucionálny mechanizmus spájajúci zástupcov regionálnej a miestnej samosprávy, štátnej správy a socioekonomických partnerov zasadal tento týždeň s cieľom dosiahnutia dohody na prioritách rozvoja regiónu.

V súčasnosti prebieha finálna fáza vyjednávania podmienok Partnerskej dohody a nastavovanie základných rámcov Operačného programu Slovensko. Obidva kľúčové dokumenty sú v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,“ uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Rokovania s EK

V rámci rokovaní s Európskou komisiou má ministerstvo úlohu zabezpečiť a obhájiť presun 10 percent finančných prostriedkov z alokácie menej rozvinutých regiónov na potreby realizácie projektov v BSK.

Bez tohto navýšenia alokácie pre územie BSK bude nemožné zásadne podporiť riešenie významných štrukturálnych problémov, ktorými v súčasnosti región trpí,“ vysvetlila Forman.

Zároveň je dôležité uplatniť možnosť 10-percentného transferu medzi jednotlivými fondmi v prospech kohézneho fondu. „Práve ten totiž na území Bratislavského kraja ako jediný môže pomôcť financovať kľúčové investície v oblasti dopravy a životného prostredia,“ doplnila.

Neprávom ukrátený

Bratislavský kraj (BK) bol dlhodobo vylúčený z mnohých oblastí podpory a neprávom ukrátený o možnosti externého financovania rozvojových projektov. Dôvodom boli štatistiky, v ktorých BK vychádza ako jeden z najbohatších regiónov Európskej únie. Tieto čísla však neodrážajú realitu a v skutočnosti región trpí vážnymi štrukturálnymi problémami, počnúc oblasťou dopravy, cez závažné environmentálne problémy a potrebu adaptácie na klimatické zmeny, až po nedostatok kapacít v školskej, sociálnej aj zdravotníckej infraštruktúre,“ upozornil predseda BSK Juraj Droba.

Členovia Rady partnerstva na zasadnutí schválili uznesenie, ktorým vyjadrujú plnú podporu pre aplikovanie týchto presunov a dávajú tak ministerstvu silný mandát do ďalších rokovaní na európskej úrovni.

Všetci kľúčoví aktéri v území majú v tomto jednoznačnú zhodu, všetci sme si vedomí rizika, ak by k presunu prostriedkov do BSK neprišlo. Na rozvoj regiónu by sme nemali takmer žiadne externé zdroje,“ zhodli sa Juraj Droba a primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Ďalšie k téme

    Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom