Ružinov chce, aby sa deti dostali do škôlky bez protekcie, pripravuje nové pravidlá

Deti, škôlka, kreslenie
ilustračné: pexels.com

Bratislavská mestská časť Ružinov pripravuje nové, transparentné a zrozumiteľné pravidlá, tie majú zabezpečiť, aby sa deti dostali do škôlok bez protekcie. Mestská časť o tom informovala prostredníctvom svojej webovej stránky.

Ako uviedol Ružinov, problém, ktorý sa týka prijímania detí do materských škôl, trvá už dlhé roky. Nejde pritom len o nedostatočné kapacity, ale občas za to môže taktiež nezrozumiteľný systém, na základe ktorého boli deti prijímané.

Mestská časť Ružinov sa aj preto rozhodla, že pripraví pravidlá, ktoré majú do tohto procesu vniesť svetlo a rodičia tak budú presne vedieť, na základe čoho sa rozhoduje. „Nový systém zohľadňuje viacero faktorov, ktoré majú pomôcť zamestnaným rodičom, ale aj tým, ktorí sú v komplikovanejšej životnej situácii,“ dopĺňa táto bratislavská mestská časť.

„Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla od 3 do 6 rokov. Prednostne sa vždy prijímajú tie, ktoré k 31. augustu dovŕšia piaty rok alebo majú odložený nástup do prvého ročníka,“ informuje Ružinov.

Ak sa stane, že záujem je väčší než je kapacita materskej školy, vedenie zohľadňuje bodovací systém:

a) vek, ktorý dieťa dovŕši k 31. augustu – 6 rokov (4 body), 5 rokov (3 body), 4 roky (2 body), 3 roky (1 bod)
b) trvalý pobyt dieťaťa v pešej dostupnosti materskej školy (2 body)
c) trvalý pobyt otca (2 body) a matky (2 body) v mestskej časti Bratislava – Ružinov
d) zamestnanosť zákonných zástupcov: oboch (4 body), jedného (2 body)
e) súrodenci dieťaťa v rovnakej škôlke (2 body)
f) sociálna situácia rodiny: v starostlivosti jedného rodiča v samostatnej domácnosti (4 body), v starostlivosti jedného rodiča a nežije s ním v samostatnej domácnosti (2 body), dieťa zverené do striedavej starostlivosti rodičov a pod. (2 body)
g) dieťa nebolo prijaté do škôlky v predošlý rok (2 body)
h) prípad hodný osobitného zreteľa – napr. dieťa zdravotne znevýhodnených rodičov, rodičov v hmotnej núdzi, dieťa týraného rodiča žijúceho v azylovom dome, žiadosť o umiestnenie viac ako jedného dieťaťa do materskej školy a pod. (2 body)

V tejto súvislosti sa mestská časť Ružinov obracia aj na samotných rodičov a vyzýva ich, pokiaľ majú návrh, ako predkladané pravidlá na prijímanie do škôlok ešte vylepšiť, môžu tak urobiť prostredníctvom pripomienok.

Pripomienky je možné posielať do 22. apríla 2019, a to písomne, elektronicky alebo ústne – do zápisnice. „Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä, ak nie sú zdôvodnené,“ píše sa na webe Ružinova.

Písomnou formou môžete svoje pripomienky zasielať na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Ružinov, Odbor školstva, kultúry a športu, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212. Elektronicky zas prostredníctvom emailu: viera.kovacova@ruzinov.sk. Ak sa rozhodnete využiť ústnu možnosť do zápisnice, treba tak učiniť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Ružinov, odbor školstva, kultúry a športu, konkrétne v kancelárii spracovateľa č. 308.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk