Ružinovskí prváčikovia dostanú od mestskej časti až 40-eurový príspevok

trieda, škola, učiteľ
Foto: ilustračné, SITA

Ružinov aj tento rok prispeje rodinám pri prvom vstupe ich dieťaťa do školy. V marci tohto roku bol príspevok z pôvodných 35 eur zvýšený na 40 eur. Nárok naň majú všetky deti, ktoré v školskom roku 2018/2019 nastupujú do prvého ročníka základných škôl. Vyplatia ho rodičom, z ktorých aspoň jeden má trvalý pobyt v Ružinove.

„Aj jednorazovým príspevkom pri prvom vstupe dieťaťa do školy sa snažíme prispieť mladým rodinám v čase, keď majú zvýšené výdavky na deti. Nie je to vysoká suma, ale som rád, že sa nám ju tento rok podarilo zvýšiť. Žiaľ, náklady pri prvom vstupe do školy stále rastú. Verím, že takto pomôžeme rodinnému rozpočtu,“ hovorí starosta Ružinova Dušan Pekár.

Ružinovský miestne úrad minulý rok vyplatil 534 rodičom na príspevkoch pri prvom vstupe ich dieťaťa do školy 18 690 eur.

Podmienky na získanie príspevku

Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý pobyt zákonného zástupcu v mestskej časti Ružinov. Podľa informácií zo základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Ružinovská mestská časť, do prvého ročníka tento rok nastúpilo 641 prváčikov. Minulý rok ich bolo 633, a rok predtým 600 detí. Nejde však o konečné čísla prváčikov, ktorým úrad môže vyplatiť príspevok v Ružinove. Ak je dieťa zapísané do školy v inej mestskej časti, na miestnom úrade je potrebné predložiť Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019.

Miestny úrad Bratislava-Ružinov zašle rodičom, ktorých prváčikovia chodia do ružinovských základných škôl, oznámenia o poskytnutí príspevku. Urobí tak na základe zoznamov od riaditeľstiev základných škôl so súhlasom rodičov. Ružinovčania, ktorých deti nastúpili do školy v inej mestskej časti o príspevok môžu osobne, alebo písomne požiadať. Príspevok bude vyplácaný v pokladni ružinovského miestneho úradu do konca novembra tohto roka.

Prvák z ružinovskej školy

Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý pobyt zákonného zástupcu v Ružinove. Ružinovský miestny úrad bude v priebehu mesiacov september a október 2018 zasielať oznámenia o poskytnutí príspevku zákonným zástupcom detí zapísaných do prvých ročníkov ružinovských základných škôl zriadených mestskou časťou Ružinov na základe zoznamov poskytnutých školami, so súhlasom rodičov.

Kam si prísť po peniaze?

Finančný príspevok je potom možné vyzdvihnúť si do 30 dní odo dňa doručenia výzvy v pokladni ružinovského miestneho úradu na Mierovej 21 na základe oznámenia, ktoré bude zaslané na adresu dieťaťa uvedenú pri jeho zápise do prvého ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Ružinov. V prípade, ak má dieťa iné priezvisko ako rodič, je potrebné predložiť rodný list dieťaťa.

Prvák zo školy zriadenej iným subjektom

V prípade, že dieťa je zapísané do školy zriadenej iným zriaďovateľom či už v Ružinove alebo mimo Ružinova, rodič si môže na miestnom úrade na Mierovej 21 podať žiadosť o tento príspevok. Predložiť musí aj „Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019“ a občiansky preukaz zákonného zástupcu ako oprávnenej osoby s trvalým bydliskom v Ružinove.

Kto má nárok na získanie príspevku?

Základnou podmienkou je trvalý pobyt zákonného zástupcu dieťaťa v Ružinove. Oprávnenou osobou na poskytnutie finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku je:

  • ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa, ktoré nastupuje na povinnú školskú dochádzku, v prípade, že rodičia sú manželmi a dieťa sa nachádza v ich spoločnej starostlivosti,
  • rodič dieťaťa nastupujúceho na povinnú školskú dochádzku, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
  • osoba, ktorej bolo dieťa nastupujúce na povinnú školskú dochádzku zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Ďalšie informácie:
Referát sociálnych služieb MÚ Ružinov, tel.: 02/ 48 284 285, email: jana.morgosova@ruzinov.sk

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk