Sezónny odvoz bioodpadu zo záhrad ukončia v piatok

Household bio organic food waste in rubbish bin ready for recycling
Zdroj: gettyimages

Odvoz bioodpadu z hnedých zberných nádob ukončia v hlavnom meste SR Bratislave v piatok 30. novembra. Odvozy v tomto roku robili od 1. marca a za toto obdobie odviezli takmer 4 500 ton bioodpadu. 

Bioodpad odvážajú do kompostárne vo Svätom Jure, kde ho ďalej niekoľko mesiacov spracovávajú na kompost. S odvozom bioodpadu z hnedých zberných nádob začnú v hlavnom meste SR Bratislave opäť 1. marca. „Bioodpad zo záhrad je však možné počas celého roka bezplatne odovzdávať do zberných dvorov,“ informovala hovorkyňa mestského podniku Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) Beata Humeniková.

Deň odvozu bioodpadu z hnedých nádob si môžu obyvatelia overiť aj na webstránke olo. Nájdu ho pod názvom „Zistite si Váš odvozný deň bioodpadu“ tak, že zadajú názov požadovanej ulice. OLO upozorňuje, aby obyvatelia svoje hnedé zberné nádoby v deň odvozu sprístupnili a vyložili ich na miesto dostupné technike, ktorá ich zváža.

Všetky náklady na kompostér alebo hnedý kontajner, a s tým súvisiaci zber a odvoz biodpadu zo záhrad, sú hradené z miestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad. Do hnedých kontajnerov a kompostérov patria kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny a burina. Nepatria sem odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky.

Žiadosti a ďalšie informácie

O hnedú nádobu alebo kompostér môžu rodinné domy v Bratislave stále žiadať. Každá domácnosť v rodinných domoch, ktorá platí miestny poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad, má povinnosť podať žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad a zvoliť si buď hnedý kontajner alebo kompostér.

Domácnosti, ktoré si ešte žiadosť nepodali, tak stále môžu urobiť osobne alebo poštou na oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu na Blagoevovej 9 v Petržalke. Ďalšie informácie a odpovede na najčastejšie otázky o biologickom odpade zo záhrad nájdu záujemcovia na webstránke spoločnosti OLO alebo na webstránke Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Bytové domy a bioodpad

Od 1. marca majú v Bratislave možnosť riešiť nakladanie s bioodpadom zo záhrad aj bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou. V takomto prípade môže správca nehnuteľnosti podať žiadosť na oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií bratislavského magistrátu a požiadať o kompostér. K žiadosti treba priložiť aj list vlastníctva.

Spoločnosť OLO je stopercentná dcérska spoločnosť Hlavného mesta SR Bratislavy. Jej cieľom je zber, odvoz a spaľovanie komunálneho odpadu. Zozbieraný komunálny odpad, ktorý už nie je možné inak zužitkovať, zneškodňujú v spaľovni odpadu. Spoločnosť poskytuje služby pôvodcom odpadu, ktorými sú fyzické osoby, občania s trvalým alebo prechodným pobytom v Bratislave a právnické osoby vykonávajúce svoju činnosť na území Bratislavy.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk