Starhradskú nechcú premenovať, spísali petíciu

Starhradska ulica maps.google.sk_.jpg
ilustračné: maps.google.sk

Petržalčania nesúhlasia s premenovaním Starhradskej ulice. Mesto od nich dostalo petíciu, ktorá je proti premenovaniu tejto ulice. Podpísalo ju zatiaľ 300 ľudí.

Predmet petície:

Podľa čl. 7 ods. 6 pís. w Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov 1-14 je Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vyhradené určovať a meniť nariadením Bratislavy názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na návrh príslušnej mestskej časti.

Dňa 10. 5. 2017 bol na magistrát doručený z mestskej časti Petržalka návrh na premenovanie ulice Starhradská v Petržalke spolu s uznesením č. 301 miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. V dôvodovej správe k návrhu mestská časť uvádza petíciu pani Aleny Chudíkovej s priloženými 196 súhlasnými podpismi obyvateľov Starhradskej ulice.

Hlavné mesto pripravuje návrh všeobecne záväzného nariadenia o pomenovaní novovzniknutých ulíc a premenovaní ulice. Počas schvaľovacieho procesu môžu občania vzniesť námietky k premenovaniu ulice v lehote 15 dní od vyvesenia všeobecného záväzného nariadenia na úradnej tabuli mesta. Následné pripomienky počas vyvesenia na úradnej tabuli bude posudzovať gestorská komisia kultúry ochrany historických pamiatok, ktorá vydá odporúčanie. Odporúčanie komisie a informácia o predloženej Petícii proti premenovaniu ulice Starhradská bude zahrnutá do pripravovaného materiálu, ktorý bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta.

V súlade s medzinárodným ústnym úzusom je možné pomenovanie verejných priestranstiev po nežijúcich osobnostiach minimálne päť rokov po ich smrti. Vzhľadom na to, že od smrti pána Ladislava Chudíka ubehli necelé dva roky, magistrát listom na uvedenú skutočnosť upozorní mestskú časť Bratislava-Petržalka.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk