Stredisko kultúry v bratislavskom Novom Meste hľadá kultúrneho referenta

referent
ilustračné: pixabay.com

Stredisko kultúry, ktoré sa nachádza v Novom Meste, hľadá kultúrneho referenta. Ako sa uvádza na stránke tejto mestskej časti, miestom výkonu práce je Stredisko kultúry B-NM, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava.

Podľa informácií, ktoré mestská časť zverejnila, kvalifikačným predpokladom uchádzačov je minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou. K ďalším predpokladom na to, aby vás prijali, je ovládať počítač, konkrétne na pokročilej úrovni a mali ste vedieť pracovať s kancelárskym balíkom Microsoft Office (Word, Excel, Outlook). K ďalším predpokladom patrí správa webovej stránky a Facebooku.

Výhodou je znalosť cudzieho jazyka, no Nové Mesto neuvádza, akého konkrétneho. Ku kritériám a požiadavkám patrí taktiež samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, aktívny prístup k práci, flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom, bezúhonnosť, osobné a morálne predpoklady.

Náplň práce prijatého uchádzača bude zahŕňať toto:

  • organizačné zabezpečovanie a realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí rozpočtovej organizácie,
  • zabezpečovanie propagácie kultúrnych podujatí rozpočtovej organizácie,
  • spolupráca s nezávislými médiami, zodpovednosť za prípravu mediálnych výstupov a propagácia rozpočtovej organizácie v médiách a na webovej stránke,
  • zodpovedanie za prípravu mediálnych výstupov v médiách, administratívne spravovanie webového portálu organizácie,
  • koordinovanie spolupráce a komunikácia s externými zložkami napomáhajúcimi propagande činnosti rozpočtovej organizácie,
  • navrhovanie koncepcie v oblasti rozvoja činnosti a zvyšovania efektivity fungovania rozpočtovej organizácie,
  • zabezpečovanie príslušnej administratívnej agendy.

„Plat bude zamestnancovi určený podľa príslušných platových tabuliek. Po ukončení 3-mesačnej skúšobnej doby mu bude priznané osobné ohodnotenie. O poskytovaných benefitoch budeme vybraných záujemcov informovať pri vstupnom pohovore,“ píše sa na webe Starého Mesta.

K požadovaným dokladom, ktoré je potrebné zaslať, patrí žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a referencie od bývalých zamestnávateľov.

„Žiadosť o zaradenie do výberového konania, spolu s požadovanými dokladmi, prosíme, zasielajte na adresu: Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava, e-mail: info@skvajnorska.sk. Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem,“ uviedlo záverom Nové Mesto.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk