STU, UK a SAV sa s mestom Bratislava dohodli na podpore centra špičkovej vedy

Veda výskum centrum inovácie
Foto: ilustračné, GettyImages

Rektor Slovenskej technickej univerzity Miroslav Fikar prezentoval zámer vytvoriť v Bratislave Centrum vedy, inovácií a spolupráce (CEVIS).

Slovensko sa presadí len vtedy, keď bude inovatívnejšie. Excelentná veda, ktorá inovácie prináša, sa dá na Slovensku robiť len v spolupráci špičkových tímov naprieč univerzitami, vedeckými inštitúciami a partnermi.

Zhodli sa na tom v stredu 24. marca na online stretnutí poprední predstavitelia Slovenskej technickej univerzity (STU), Univerzity Komenského (UK), Slovenskej akadémie vied (SAV) a mesta Bratislava.

Predstavili aj konkrétne zámery a ciele spoločných vedecko-výskumných aktivít. V tlačovej správe o tom informoval hovorca STU Juraj Rybanský.

Podobné vedecké centrá

Rektor STU Miroslav Fikar na stretnutí prezentoval zámer vytvoriť v Bratislave Centrum vedy, inovácií a spolupráce (CEVIS).

Vychádza z potreby zlepšiť kvalitu vedeckej základne, prepojiť akademický sektor s podnikateľským, uľahčiť prístup pre malé a stredné podniky investovať do inovácií s vysokým stupňom výskumu a vývoja a podporiť výskum a vývoj na základe komerčných výstupov,“ uviedol Fikar.

Predseda SAV Pavol Šajgalík pripomenul, že podobné vedecké centrá už v okolitých štátoch fungujú. Domnieva sa, že práve v tomto čase je potrebné a vhodné vybudovať ich aj na Slovensku, a to aj vzhľadom na možnosti podpory, ktoré sa v súčasnosti črtajú z fondov Európskej únie (EÚ) či plánu obnovy.

Inovatívnosť ako podmienka

Excelentnosť je jediná možnosť, ako sa vieme presadiť nielen v európskom vedeckovýskumnom priestore, ale je to aj podmienka, aby bolo Slovensko inovatívnejšie. Treba si uvedomiť, že inovácie prináša excelentná veda, nie zlepšenie technologického procesu pridaním ďalšieho prvku. Potrebujeme naozaj špičkovú vedu a tá sa dá robiť len s potrebným množstvom vedeckých pracovníkov s náležitou podporou,“ priblížil predseda SAV.

CEVIS je dobrá príležitosť na žiadané a žiaduce prepojenie vedy a praxe. Preto sa budú podľa jeho slov vytvárať spoločné tímy naprieč univerzitami, akadémiou a ďalšími subjektmi, ktoré by mali záujem.

Inšpirácia pre vznik projektu

Inšpiráciou na vznik projektu CEVIS boli dve centrá na Južnej Morave, najmä medzinárodné centrum pre vedu, výskum a inovácie CEITEC, ktoré funguje od roku 2011.

CEVIS by sa podľa predbežných plánov rozprestieral v piatich polygónoch lokalít medzi Mostom Lafranconi, Mlynskou dolinou, Patrónkou, Železnou studienkou až po Rázsochy a centrum mesta, kde sa v súčasnosti nachádzajú sídla, fakulty a vedecké pracoviská troch zakladateľských inštitúcií.

Otvorený voči spolupráci

Koordinátorom projektu je STU. Projekt centra je otvorený spolupráci s ďalšími potenciálnymi partnermi spomedzi univerzít, štátnych aj samosprávnych orgánov a podnikateľských subjektov.

Ambíciou je rozšíriť spoluprácu s ďalšími univerzitami, ministerstvami, mestom Bratislava a inými subjektmi.

Okrem slovenských vedcov zo zakladateľských inštitúcií by v ňom pracovalo aj približne 120 medzinárodných vedcov prijatých na základe konkurzov.

Podpora mesta

Predstavitelia hlavného mesta na čele s viceprimátorkou Bratislavy Tatianou Kratochvílovou vyslovili projektu spolupráce podporu.

Mesto vníma potenciál rozvoja oblasti Patrónky v súvislosti s príchodom aj ďalších súkromných spoločností alebo ministerstiev. Na pôde SAV už v rámci spolupráce s STU, UK a mestom Bratislava pripravili Zelenú výzvu pre Bratislavu – vybudovanie spoločného výskumného priestoru na predikciu budúceho vývoja spoločnosti v meniacich sa podmienkach životného, prírodného prostredia, technológií a vzájomnej koexistencie človeka s nimi.

Zameral by sa na skúmanie zmeny klímy a súvislostí tohto procesu, výstupy by sa využili pri riešení príslušných politík. Sformulovali päť strategických priorít, ktoré už má SAV rozpracované.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk