V bratislavskej mestskej časti Ružinov majú vyrásť nové bytové domy za približných 16 miliónov eur

Nové byty v Ružinove
zdroj: EIA / zámer investora

Podľa zámeru, ktorý investor zaslal na Ministerstvo životného prostredia SR z dôvodu posúdenia vplyvu na životné prostredie, majú vzniknúť v Bratislave nové bytové domy. Investor dal tomuto projektu názov „Bytové domy Domové role“ a „Bytové domy Domové lúky“.

Tento projekt má vzniknúť v mestskej časti Ružinov, pričom umiestnené objekty majú byť primárne určené na bývanie s prislúchajúcim zázemím a s prvkami dopravnej a technickej infraštruktúry. Zastúpenie tu má mať aj zeleň.

Ako sa píše v zámere, navrhovateľom tejto výstavby je spoločnosť Mudroňova SK 198. Riešené územie, ktoré sa nachádza v bratislavskej mestskej časti Ružinov, sa nachádza na ulici Domové role. Z východnej strany sa nachádza orná pôda a zo západnej a severnej strany záhrady. Z južnej strany je to poľnohospodársky využívaná orná pôda.

V súčasnosti je územie, kde má projekt vzniknúť, nezastavané a predstavuje ornú pôdu využívanú na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Ako sa ďalej uvádza v zámere, predpokladaný termín realizácie je v rokoch 2020 až 2022.

„Posudzovaná stavba je navrhovaná tak, aby v sebe skĺbila funkčné a estetické požiadavky, kladené na tento druh stavby. Navrhovaná činnosť zohľadňuje väzby na existujúce dopravné / inžinierske siete v území,“ píše sa v zámere.

Prvá časť projektu – Domové role bude pozostávať z troch bytových domov, respektíve štyroch blokov. „Svojou funkciou sú primárne určené na bývanie. Polyfunkčné bytové domy A1 a A2 tvoria samostatne stojace objekty s piatimi nadzemnými podlažiami. Bytový dom A3, A4 je jeden objekt tvorený 2 celkami s vlastným vstupom pre každú časť. Objekt A3, A4 má tiež 5 nadzemných podlaží. Pôdorys má tvar obdĺžnika po celej výške objektu. Objekty sú však citlivo zasadené do územia, tak aby nenarušili svojimi proporciami oddychovú zónu bývalej záhradkárskej oblasti. Navrhované objekty majú jednoduchý tvar doplnený o drevené prvky na oživenie fasády. Najvýraznejším prvkom sú balkóny, ktoré sú vytvorené ako jeden antracitový oceľový prvok s dreveným obložením, rôznej dĺžky vyloženia,“ uvádza sa v zámere.

Druhá časť projektu – Domové lúky je architektonicky riešená podobne. Taktiež bude pozostávať z troch bytových domov a štyroch blokov. „Pozemok má nepravidelný tvar vymedzený predovšetkým komunikáciami, ktoré sú lemované pešími ťahmi, ktoré prepájajú celé územie. V rámci územia je tiež pre obyvateľov riešená oddychová zóna v centrálnej časti pozemku. Polyfunkčné bytové domy B1 a B2 tvoria samostatne stojace objekty s piatimi nadzemnými podlažiami. Bytový dom B3, B4 je jeden objekt tvorený 2 celkami s vlastným vstupom pre každú časť. Objekt B1 a B3 má 5 nadzemných podlaží. Pôdorys má tvar obdĺžnika po celej výške objektu,“ uvádza sa v dokumente.

Parkovanie má byť zabezpečené v celkovom počte 172 parkovacích miest, pričom z toho 86 parkovacích stojísk bude v rámci časti Domové role a 86 v časti Domové lúky. Všetky parkovacie stojiská budú umiestnené na povrchu terénu v areáli stavby. Pre imobilných je určených len osem parkovacích stojísk.

Celkové náklady odhadol investor na približných 16 miliónov eur.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk