V Devínskej Novej Vsi vznikne bytový a občiansky súbor stavieb nazvaný Pod srdcom

Pod srdcom
zdroj: zámer investora / EIA

Podľa zámeru, ktorý bol odoslaný na Ministerstvo životného prostredia za účelom posúdenia vplyvov na životné prostredie, v Devínskej Novej Vsi by mal vyrásť nový projekt.

Developerom bude spoločnosť PROXENTA Private Equity, ktorá sídli na Mlynských Nivách. Zámerom investora je vytvoriť nové možnosti kvalitného trvalého a prechodného bývania, ktoré bude doplnené o občiansku vybavenosť. Projekt má byť realizovaný na voľných nevyužívaných pozemkoch, ide o bývalé záhradky.

Lokalita, kde má vyrásť navrhovaný projekt, sa nachádza na juhovýchodnom okraji zastavaného územia mestskej časť Devínska Nová Ves. Zo západnej strany lokalitu vymedzuje areál predajne Lidl a bytový dom, z východnej strany sa nachádzajú bývalé záhradky, na južnej strane je vyvýšený terénny útvar, zo severnej strany sa nachádza účelová komunikácia, za ktorou je parkovisko a areál hypermarketu Tesco s pripojením na Eisnerovu ulicu cez okružnú križovatku.

Termín začatia výstavba má dveloper naplánovaný v tomto roku, konkrétny mesiac či aspoň kvartál roka však neuviedol. Skončenie výstavby by malo prebehnúť o dve roky neskôr, a teda v roku 2021, v rovnakom roku sa predpokladá aj termín zahájenia prevádzky.

Na pozemku, kde sa má budovať, sa aktuálne nachádza:

  • trávny porast, možné zvyšky objektov záhradkárskej osady;
  • dreviny ako pozostatky bývalej záhradkárskej osady (kôstkoviny a jadroviny) a náletové dreviny – stromy (napr. agát biely, topoľ) a kroviny (napr. šípová ruža, orgován obyčajný, ostružina černicová, hloh jednosemenný).

Bytový a občiansky súbor má pozostávať zo štyroch viacpodlažných obytných budov s občianskou vybavenosťou a jednej dvojpodlažnej, ktorá sa nachádza vo variante č. 1, respektíve jednopodlažnej (variant č. 2) budovy stravovania.

Projekt sa predkladá na posúdenie v nulovom variante a vo variantoch č. 1 a č. 2. „Varianty riešenia navrhovanej činnosti uvedené v tomto zámere sa navzájom líšia počtom parkovacích stojísk, počtom vjazdov/výjazdov do/z záujmového územia, počtom nadzemných podlaží (ďalej len „NP“) objektu A, počtom podzemných podlaží (ďalej len „PP“) objektov D a E, počtom bytov a s tým súvisiacimi vstupmi a výstupmi,“ píše sa v zámere investora.

„Existencia automobilky Volkswagen v Devínskej Novej Vsi s potenciálnou potrebou poskytovať jej zamestnancom krátkodobé, prechodné ubytovanie je vhodnou motiváciou umiestniť do územia zariadenie tohto typu ako nosnú časť občianskej vybavenosti navrhovanej činnosti. Apartmánový dom (objekt A) sa navrhuje umiestniť čo najbližšie k jestvujúcej cestnej komunikácii na severnom okraji záujmového územia s pripojením na ulicu Eisnerova prostredníctvom okružnej križovatky,“ uvádza projekt.

Celkové náklady na realizáciu navrhovanej činnosti vyčíslil investor na približných 28,9 milióna EUR.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk