V Karlovej Vsi zvýšia daň za psa a za vyhradené parkovanie. Čo je za tým?

parkovanie, pes
ilustračné: pixabay.com

Daň za psa sa zvýši z 33,20 eura na 50 eur a ročný poplatok za vyhradené parkovanie zo 169,50 eura na 345,29 eura. Zvýšenie daní schválili karloveskí poslanci na októbrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Karlová Ves sľubuje, že všetky finančné prostriedky, ktoré mestská časť získa, použijú na riešenie parkovania, opravy ciest a čistenie verejných priestranstiev.

Ako uviedol Michal Skalník z karloveského miestneho úradu, mestská časť musela pristúpiť k tomuto kroku z dôvodu trvale rastúcich nákladov na údržbu verejných priestranstiev, opravy komunikácií a budovania nových parkovacích miest.

Percentuálny nárast sadzby dane sa môže zdať na prvý pohľad vysoký, no v skutočnosti odráža dlhodobé podhodnotenie sadzby daní v Karlovej Vsi. Daň za vyhradené parkovacie miesto v Karlovej Vsi nezvyšovali deväť rokov. Daň za psa nezvyšovali 20 rokov. Od roku 1995 bol na rovnakej úrovni 33,20 eura, predtým 1 000 slovenských korún,“ pripomína Skalník a zdôrazňuje, že v porovnaní s ostatnými mestskými časťami Bratislavy má Karlova Ves jedny z najnižších daní.

Obyvatelia v Novom Meste, Ružinove alebo Petržalke odvedú na dani za psa aj za vyhradené parkovacie miesto viac než v Karlovej Vsi. Napríklad v Ružinove za vyhradené parkovanie občania zaplatia 642,40 eura, v Petržalke 602,30 eura ročne. V Karlovej Vsi to bolo doteraz 169,50 eura,“ uzavrel Skalník.

Ako uvádza samospráva vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) o miestnych daniach, sadzbu dane za psa za kalendárny rok určujú tromi spôsobmi. Za každého psa chovaného v byte alebo inej budove okrem rodinných domov budú po novom Karlovešťania platiť 50 eur, za každého psa v byte s osvedčením o výcviku základnej poslušnosti 30 eur a 15 eur by mali platiť za každého psa chovaného v rodinnom dome alebo v areáloch.

Obyvatelia platia daň za psa, ktorý je starší ako šesť mesiacov a v mestskej časti ho chová fyzická alebo právnická osoba. Ak jediným príjmom v domácnosti je dôchodok, sadzba dane za psa sa zníži o 50 percent od kalendárneho roku, v ktorom majiteľ psa dovŕši 62 rokov. Splnenie tejto podmienky daňovník preukáže čestným vyhlásením.

Vyhradeným, časovo obmedzeným parkovaním je vyhradené parkovanie auta alebo prívesu mimo stráženého parkoviska v obytných okrskoch, a to na parkoviskách alebo iných priestoroch verejného priestranstva určených na parkovanie. Sú to napríklad miesta vyznačené dopravnou značkou, obmedzené na určité kalendárne obdobie alebo časovo obmedzené v rámci 24-hodinového intervalu, napríklad od januára do decembra, od 15. do 8. hodiny a podobne.

Karlova Ves má 34-tisíc obyvateľov, z tohto počtu mestská časť eviduje 2 098 majiteľov psov a vyše 1 700 vyhradených parkovacích miest, z ktorých občania platia daň. VZN o miestnych daniach nájdu obyvatelia na adrese http://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/06-Navrh-VZN-miestne-dane.pdf.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk