V Pečnianskom lese sa rozbieha projekt revitalizácie ochranného pásma, vedie ho Západoslovenská distribučná

Pecniansky les petrzalka.jpg
Foto: ilustračné, maps.google.com

Cieľom je vytvorenie biokoridorov, vďaka čomu sa prinavráti oblastiam pod vedením prírodný charakter a zlepšia sa podmienky pre väčší návrat a výskyt živočíšnych a rastlinných druhov európskeho významu.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) rozbieha pilotný projekt, v rámci ktorého bude v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, miestnym poľovným združením a lesníkmi v oblasti Pečniansky les v Bratislave revitalizovať a rekultivovať úsek ochranného pásma pod VVN vedením.

Cieľom je vytvorenie biokoridorov, vďaka čomu sa prinavráti oblastiam pod vedením prírodný charakter a zlepšia sa podmienky pre väčší návrat a výskyt živočíšnych a rastlinných druhov európskeho významu.

Zjednodušenie údržby

Zároveň sa zjednoduší údržba ochranného pásma pod elektrickým vedením, pretože porasty nebudú dosahovať také výšky, aby sa v budúcnosti do tohto pásma zasahovalo.

Prvoradým zameraním našej spoločnosti je spoľahlivá distribúcia elektrickej energie, s čím súvisí aj údržba elektrických vedení. Porasty, ktoré sú v blízkosti vedenia, alebo do neho zasahujú, môžu priamo ohroziť prevádzku zariadení distribučnej sústavy, pričom prípadná porucha vedenia vysokého alebo veľmi vysokého napätia spôsobí výpadky u veľkého počtu odberných miest. Som veľmi rád, že v spolupráci s odborníkmi budeme hľadať spôsob, ako neohroziť bezpečnú a spoľahlivú distribúciu, ale na druhej strane budeme citlivo vytvárať biokoridory pod vedeniami,“ uviedol predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD Tomáš Turek.

Časť v chránenom území

Pilot projektu sa realizuje v časti Pečnianskeho lesa, ktorý patrí do chráneného územia. Pod týmto VVN vedením sa zmenou prístupu k údržbe ochranného pásma eliminujú invázne druhy rastlín, prinavráti sa koridoru prírodný charakter, ktorý vytvorí nové možnosti na migráciu organizmov.

Zvýši sa biodiverzita, hniezdne a potravinové možnosti, ako aj odolnosť pôvodných spoločenstiev. V lokalite sa zlepší vodný režim tak, aby slúžil ako vodozádržné opatrenie a biotop pre obojživelníky.

Prinavrátia sa lúčne a krovité spoločenstvá, vhodné pre rast kriticky ohrozených a vzácnych druhov zaradených medzi druhy európskeho významu.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk