V priebehu minulého týždňa sa konalo verejné prerokovanie konceptov urbanistickej štúdie s názvom Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka

Verejne prerokovanie konceptov urbanistickej studie petrzalka bratislava.jpg

Na pôde magistrátu prebehlo v stredu 23. januára úvodné prerokovanie variantného konceptu urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka.

Bratislava obstaráva v súvislosti s plánovanou výstavbou električkovej trasy do Petržalky od roku 2017 urbanistickú štúdiu Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky, ktorá bude slúžiť ako podklad na zmeny a doplnky súčasného územného plánu. Centrálny priestor okolo severojužnej osi najväčšej bratislavskej mestskej časti tvorí územie o rozlohe viac ako 1.5 km2, s dĺžkou vyše štyri km a šírkou okolo 350m je dlhodobo rezervované rozvojové územie pre výstavbu a dopravný koridor vrátane nosného dopravného systému.

Konrad_participacia.jpg
Zdroj: https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Obr%C3%A1zky/Spr%C3%A1vy/konrad_participacia.jpg

V súčasnosti je štúdia v štádiu Konceptu urbanistickej štúdie, ktorý bol spracovaný v 2 variantoch a odovzdaný mestu spracovateľom štúdie prof. B. Kováčom v decembri 2018. Môžete ho nájsť na tejto webovej stránke.

Útvar hlavnej architektky realizuje v rámci prípravy urbanistickej štúdie od začiatku proces participácie, v ktorom dostali možnosť zapojiť sa do plánovania riešeného územia občania, spolky a združenia, ale aj expertná verejnosť. Jedným z krokov bol dotazníkový prieskum, do ktorého sa zapojilo vyše 2 700 obyvateľov.

Mesto obyvateľov pozýva na verejné prerokovanie

Cieľom participácie je vytvoriť priestor na diskusiu o tom, ako vníma expertná, organizovaná i širšia verejnosť dané územie a tieto spoločné východiská sprostredkovať spracovateľovi štúdie a prijať návrhy a konštruktívnu kritiku.

Mesto obyvateľov pozýva na verejné prerokovanie s odborným výkladom riešení spracovateľským tímom, ktoré sa uskutoční v stredu  6. februára o 17.00 hod. v sále Domu kultúry Zrkadlový háj v Petržalke.

Svoje pripomienky k predloženému konceptu urbanistickej štúdie môžete podať v termíne do 22. februára na adresu obstarávateľa Hlavné mesto SR Bratislava, Hlavná architektka, Primaciálne námestie č. 1, P.O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, resp. v rovnakom termíne mailom na adresu architekt@bratislava.sk (do predmetu uviesť „UŠ Petržalka“).

Hlavnými cieľmi urbanistickej štúdie sú:

  • prehodnotiť územný plán mesta v danej lokalite;
  • podporiť prírodný charakter priestoru okolo Chorvátskeho ramena;
  • navrhnúť urbanistickú koncepciu územia;
  • navrhnúť koncepciu dlhodobo udržateľnej mobility s dôrazom na pešiu a cyklistickú dopravu v prepojení na MHD;
  • navrhnúť koncepciu verejných priestorov v lokalite.
Kratochvilova_participacia.jpg
Zdroj: https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Obr%C3%A1zky/Spr%C3%A1vy/Kratochvilova_participacia.jpg

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk