V Starom Meste schválili nové nariadenie definujúce schvaľovanie dotácií z rozpočtu

Peniaze euro pixabay.jpg
Foto: ilustračné, pixabay.com

Nové VZN je reakciou novej samosprávy na podnety, ktoré poukazovali na netransparentnosť a subjektívnosť pri prideľovaní dotácií.

V bratislavskej mestskej časti Staré Mesto schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré definuje prideľovanie dotácií z rozpočtu tejto mestskej časti.

Podľa nového VZN, ktoré začne platiť od 7. januára 2020, bude možné požiadať mestskú časť o dotácie prostredníctvom troch dotačných schém. Nové VZN je reakciou novej samosprávy na podnety, ktoré poukazovali na netransparentnosť a subjektívnosť pri prideľovaní dotácií. Informovalo o tom Staré Mesto.

Dotačné schémy

Schémy, cez ktoré je možné požiadať o dotácie sú nasledovné: individuálna dotácia (podpora verejného života mestskej časti v súlade s vymedzeným účelom), malá dotácia (podpora komunitného života mestskej časti v oblasti kultúry, životného prostredia, sociálnej starostlivosti, školstva a športu) a staromestská dotačná schéma (SMDS).

V prípade SMDS ide o dotácie pre strategické oblasti podpory verejného života mestskej časti na základe vyhlasovaných výziev v oblasti kultúry, životného prostredia, školstva a športu a sociálnej starostlivosti.

Lepšia transparentnosť

Nové nariadenie vymedzuje účel dotácie, oprávnených žiadateľov dotácií, ako aj spôsob posudzovania a hodnotenia jednotlivých žiadostí a schvaľovania dotácií. Dotácie majú prideľovať na základe vybraných špecifických ukazovateľov, za ktoré bude komisia prideľovať body.

Žiadateľ si tak môže už pri písaní žiadosti preveriť, do akej miery je schopný ukazovatele naplniť. Tento spôsob má stransparentniť spôsob prideľovania dotácií a uľahčiť následnú kontrolu oprávnenosti udelenia dotácie. Výrazne sa vďaka nemu obmedzí aj miera subjektívnosti pri hodnotení žiadostí.

Kontrolné mechanizmy

Novinkou v dotačnom systéme sú aj kontrolné mechanizmy využitia dotácií, podľa ktorých majú hodnotiť, do akej miery bola pridelená dotácia skutočne využitá na účel, na ktorý ju Staré Mesto poskytlo.

Budeme tak môcť jasne deklarovať, že tieto peniaze boli pridelené v súlade s napĺňaním Staromestského programu a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mestskej časti ľuďom, či organizáciám, ktoré dobre poznajú svoju lokalitu a vedia tieto financie zmysluplne využiť na jeho zveľadenie,“ povedala vedúca oddelenia stratégie a projektového riadenia v Starom Meste Daša Turbová.

Elektronické podávanie

Dôležitou novinkou, ktorá uľahčí a sprehľadní podávanie žiadostí o dotácie, je v neposlednom rade zavedenie elektronického podávania. Žiadosť však bude potrebné aj vytlačiť a priniesť do podateľne miestneho úradu,“ dodalo Staré Mesto.

Novým VZN nadväzuje mestská časť na strategické politiky mestskej časti, ktorými sú Staromestský program na roky 2019 – 2022, Zelené mesto – Dobrý úrad a Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk