Výsledky voľby primátora v Bratislave bude po prvý raz zobrazovať Štatistický úrad SR priebežne

Počet kandidátov Bratislavský samosprávny kraj komunálne voľby
ilustračné: Gettyimages ilustračné: gettyimages

Po prvý raz bude Štatistický úrad SR priebežne zobrazovať výsledky voľby primátora v Bratislave a Košiciach a lepšie by sa mali zobrazovať aj výsledky v mobilných zariadeniach.

Priebežné výsledky hlasovania v sobotných voľbách do orgánov samosprávy obcí zverejní Štatistický úrad (ŠÚ) SR tradične na webstránke www.volbysr.sk. Objavovať sa začnú postupne od skončenia hlasovania po 22:00.

Definitívne výsledky volieb budú zverejnené bezprostredne po schválení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán, predpokladá sa, že najskôr v nedeľu popoludní. Rýchlosť spracovania volebných výsledkov závisí od viacerých faktorov. V porovnaní s predošlými obecnými voľbami v roku 2014 sa o dve hodiny hlasuje dlhšie a záver hlasovania sa posunul z 20:00 na 22:00.

Pred štyrmi rokmi bola posledná zápisnica miestnej volebnej komisie prijatá v nedeľu ráno o 07:48 za mesto Hurbanovo a posledný volebný obvod potvrdil výsledky o 08:08 a išlo o volebný obvod Komárno.

Rýchlosť spracovania volebných výsledkov teda podľa štatistického úradu určuje čas a kvalita spracovania výsledkov volieb komisiami na všetkých úrovniach, od samotného fyzického sčítania hlasov v okrskoch, zapísania volebných výsledkov do prvého dokumentu a následne do zápisníc volebných komisií na vyšších úrovniach.

Po prvý raz bude štatistický úrad priebežne zobrazovať výsledky voľby primátora hlavného mesta Bratislavy a primátora mesta Košice tak, ako budú spočítané a podpísané výsledky hlasovania z jednotlivých okrskov. V približne 10-minútových intervaloch budú známe priebežné informácie o poradí kandidátov a počtoch hlasov. Výsledky v Bratislave sa budú postupne sčítavať zo 401 okrskov a v Košiciach zo 199 okrskov. Novinkou je aj lepšie zobrazovanie výsledkov hlasovania cez webstránke volbysr.sk pre mobilné zariadenia.

V rovnakom 10-minútovom intervale sa postupne budú objavovať výsledky hlasovania o primátoroch ostatných miest a o starostoch obcí, ako aj o starostoch mestských častí. Nebude však známe, kto skončil na 2., 3., 4. a nižšom mieste. Zvolení poslanci zastupiteľstiev v Bratislave a v Košiciach a v ďalších samosprávach, ktoré požiadali ŠÚ SR o spracovanie výsledkov hlasovania cez Integrovaný volebný informačný systém (IVIS), budú menovite aj s politickou príslušnosťou známi po oficiálnom zverejnení výsledkov štátnou volebnou komisiou.

V ostatných mestách a obciach, ktoré nepožiadali ŠÚ SR o spracovanie sčítania cez IVIS, zverejní ŠÚ SR kompletné výsledky s menami a ďalšími údajmi dva – tri dni po voľbách. Pritom o spracovanie výsledkov hlasovania prostredníctvom systému IVIS prejavilo záujem 1 389 obcí, miest alebo mestských častí, čo je približne 47 percent z celkového počtu 2 926 samospráv. Z tohto počtu 579 obcí využíva IVIS komplexne, teda už na spočítavanie výsledku na okrskovej obecnej, respektíve mestskej úrovni.

Výsledky volieb sú zo zákona povinné zverejniť jednotlivé obce a mestá na svojich webstránkach, alebo prostredníctvom svojich obvyklých informačných kanálov.

Na spracovanie výsledkov hlasovania zriadil Štatistický úrad SR 60 odborných sumarizačných útvarov (OSÚ), v ktorých pracuje v nich 1 062 pracovníkov. Použijú 560 počítačov a 240 tlačiarní. Zo spomínaných 60 odborných sumarizačných útvarov ŠÚ SR pôsobí 49 pri okresných volebných komisiách v rámci územných obvodov, ktoré zbierajú dáta z miestnych a mestských zápisníc v rámci určeného územného obvodu.

Ďalších 10 odborných sumarizačných útvarov pôsobí pri mestských volebných komisiách v najväčších mestách Slovenska a dvoch mestských častiach Bratislavy. Štatistický úrad je totiž zo zákona povinný zriadiť odborný sumarizačný útvar aj v mestách, obciach či mestských častiach, ktoré majú viac ako 50 okrskov.

Na Slovensku ide o osem najväčších miest a dve mestské časti Bratislavy – mesto Bratislava (401 okrskov), mesto Košice (199 okrskov), Prešov (80 okrskov), Žilina (79 okrskov), Banská Bystrica (77 okrskov), Nitra (71 okrskov), Trnava (56 okrskov), Martin (52 okrskov) a mestskú časť Bratislava -Petržalka (96 okrskov) a mestskú časť Bratislava – Ružinov (70 okrskov). Obvodné sumarizačné útvary štatistického úradu, ktoré v nich budú pôsobiť, spracujú volebné výsledky vo forme zápisníc spolu z 1 181 okrskov, čo je približne 20 percent zo všetkých 6 021 okrskov na Slovensku. Napokon jeden odborný sumarizačný útvar je zriadený pre potreby Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk