Vzorky vody zo studní v Bratislave mali zlé výsledky, len dve z nich neprekročili limitné hodnoty

studna-domaca-voda-hodnoty-meranie-nezavadnost-gettyimages.jpg
Foto: ilustračné, GettyImages

Niektoré vzorky mali prekročenú limitnú hodnotu v ukazovateľoch pesticídy, dichlórbenzény, olovo či arzén.

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) vykonala počas prvých dvoch augustových týždňov odber a rozbor vôd z vybraných studní ľudí žijúcich v hlavnom meste.

Väčšina vzoriek preukázala prekročené limitné hodnoty vo viacerých ukazovateľoch. Pitnej vody vo verejných vodovodoch BVS sa tieto výsledky netýkajú a je naďalej bezpečná a vhodná na pitie,“ uviedol bratislavský magistrát.

V odobratých vzorkách zo studní boli stanovené vybrané fyzikálne a chemické ukazovatele, kovy, polárne pesticídy, nepolárne pesticídy, polycyklické aromatické uhľovodíky, chlórované fenoly a prchavé organické látky. BVS vykonala 15 rozborov z odobratých vzoriek vôd zo studní v stanovenej oblasti.

Návrh poslancov

V prípade odberov a rozborov vôd ide o prioritu poslancov mestského zastupiteľstva Petra Strapáka a Martina Vlačikiho.

Poslanci navrhli vykonanie odberov a rozborov vôd v lokalitách Mierová kolónia, Žabí Majer, Trnávka, Nové Mesto, v bezprostrednom okolí starších environmentálnych záťaží z dôvodu podozrenia na možné znečistenie podzemných vôd.

Pesticídy či arzén

Dve z odobratých vzoriek nemali prekročenú žiadnu limitnú hodnotu v sledovaných ukazovateľoch. „Osem vzoriek malo prekročené limitné hodnoty vo viacerých ukazovateľoch polárnych pesticídov, niektoré z nich mali prekročenú aj limitnú hodnotu v ukazovateľoch pesticídy spolu, dichlórbenzény, olovo či arzén,“ uviedli zástupcovia mesta a dodali, že v dvoch vzorkách bola nameraná mierne prekročená limitná hodnotu v ukazovateli lindan, ktorý patrí medzi nepolárne pesticídy.

Okrem prekročených limitných hodnôt pesticídov, kovov a prchavých organických látok rozbor v niektorých vzorkách poukázal aj na prekročené limitné hodnoty v ukazovateľoch vodivosť, železo, mangán, CHSK, TOC, dusitany a zákal,“ doplnilo mesto.

Obavy ochranárov

Vysoko prekročené limitné hodnoty podľa zástupcov magistrátu potvrdzujú predchádzajúce obavy ochranárov aj miestnych ľudí o kvalite vody v studniach.

Z uvedených výsledkov je možné konštatovať nevyhovujúci stav kvality studničných vôd najmä v daných ôsmich prípadoch, pričom s majiteľmi odberných miest komunikujeme a neodporúčame im používať vodu zo studní až do ďalšieho usmernenia zodpovednými orgánmi,“ uviedli zástupcovia mesta a zároveň apelovali na Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, ako aj ostatné kompetentné orgány, aby situácii venovali zvýšenú pozornosť, pátrali po príčine a uskutočnili ďalšie kroky smerujúce k riešeniu stavu v dotknutej lokalite.

Dlhodobá kvalita vody

Bratislavská vodárenská spoločnosť používa kvalitné zdroje pitnej vody z rôznych lokalít, ktoré sú navyše pravidelne kontrolované v laboratóriu BVS, akreditovanom Slovenskou národnou akreditačnou službou. Okrem samotných vodných zdrojov BVS kontroluje aj vodu priamo v sieti verejných vodovodov a všetky údaje posiela príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktoré robia tiež vlastné kontroly kvality pitnej vody,“ deklaruje mesto.

Na rozdiel od riadnych monitorovacích vrtov, pri testoch vody zo studní väčšinou nie je k dispozícií ich technická dokumentácia alebo história čerpania.

Vzhľadom na to nie je možné garantovať dlhodobú kvalitu vody ani v prípade, ak teraz vyšli testy jednotlivých studní pod stanoveným limitom,“ vysvetlilo mesto a dodalo, že BVS odporúča studne v rizikových oblastiach testovať pravidelne, prípadne využívať vodu z verejného vodovodu.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk