Z dotazníkového prieskumu vyplynulo aj to, že obyvatelia Dlhých dielov by prijali viac zelene na svojom sídlisku

Sidlisko dlhe diely bratislava mapy.jpg
Ilustračná foto: www.google.com

Dotazníkový prieskum spokojnosti obyvateľov so životom na sídlisku Dlhé diely bol realizovaný medzi Karlovešťanmi v mesiacoch september – november 2018.

Výskumníkov v ňom zaujímali názory a skúsenosti obyvateľov, ktorí na sídlisku Dlhé diely bývajú alebo pracujú. Celkovo prostredníctvom tlačeného formulára, vyplnením formulára z novín Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov a internetu získali odpovede od 359 respondentov.

Cieľom prieskumu bolo zistiť názory obyvateľov na spokojnosť so životom na sídlisku Dlhé diely. Zisťovali tiež záujem, či si respondenti želajú byť informovaní o projekte a jeho výstupoch, ako aj spokojnosť s možnosťami zapojenia sa do miestneho plánovania a rozhodovania v Karlovej Vsi. Úroveň spokojnosti so životom na sídlisku Dlhé diely na bodovej stupnici hodnotilo najviac odpovedajúcich stupňami 7 (27,02%) a 8 (26,46%).

Zaujímali sa tiež o názor obyvateľov na negatívne dôsledky zmeny klímy, podľa zistení si viac ako polovica všetkých respondentov (52,14%) myslí, že sídlisko Dlhé diely postihujú v súčasnosti negatívne dôsledky zmeny klímy a za najväčšie problém považujú: sucho (48,75%), prívalové zrážky (28%) a rozširovanie škodlivých druhov 22%. 13,37% odpovedajúcich nepociťuje žiadne nepríjemné prejavy zmeny klímy.

Obyvatelia by klímu zlepšili zeleňou

Za najúčinnejšie opatrenia v snahe čeliť negatívnym zmenám klímy na Dlhých dieloch považujú obyvatelia viac stromov a krov vysadených vo verejnej zeleni a pozdĺž komunikácií (85%). Aj za druhé najúčinnejšie považujú opatrenie týkajúce sa zelene, a to zelené strechy na panelových domoch a verejných budovách ako sú školy, škôlky, či úrady (69%).

Opatrenia, ktoré považujú respondenti za najúčinnejšie na treťom a štvrtom mieste, sa týkajú vody: 60% hlasovalo za dažďové záhrady a jazierka na zachytávanie zrážok a 53% za fontány a iné vodné prvky. Ďalšie opatrenia – na piatom a šiestom mieste, sa týkajú typu zelene: 52% považuje za jedny z najúčinnejších opatrení kvetinové záhony a 42% zmenu režimu kosenia niektorých trávnikov s ponechaním ich častí na kvitnúce lúky.

Obyvateľov sa výskumníci pýtali aj to, či je nejaká časť sídliska Dlhé diely, kde výrazne pociťujú nedostatok zelene. Najväčší nedostatok zelene obyvatelia pociťujú v centrálnej časti sídliska, v okolí nákupnej zóny medzi ulicami Pribišova a Ľ.Fullu a Majerníkovej. Výskumníkov potešil záujem, že viac než polovica respondentov si želá byť zapojená do informovania o projekte a do jeho aktivít, väčšina odpovedajúcich preferuje na získavanie informácií Facebook mestskej časti, ďalej tiež informovanie prostredníctvom mesačníka Karlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov a webstránky Karlova Ves (50%).

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk