Začalo územné konanie o umiestnení stavby - Polyfunkčný areál Prievozská - Nové Apollo

výstavba
Foto: ilustračné, pixabay.com

Mestská časť Ružinov zverejnila prostredníctvom svojej webovej stránky oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby. To sa týka „Polyfunkčného areálu Prievozská – Nové Apollo“.

Podľa objektovej skladby pôjde o nasledovné objekty: hlavný stavebný objekt – Polyfunkčného areálu Prievozská – Nové Apollo; rekonštrukcia prípojky vody – Mlynské Nivy; dočasná prekládka VN; trvalá prekládka VN; rekonštrukcia telekomunikačnej prípojky; rekonštrukcia komunikácií a spevnených plôch; sadové úpravy a zavlažovanie.

Navrhovateľom predmetnej výstavby je spoločnosť Smart City Centre so sídlom v hlavnom meste SR, pričom miestom stavby bude Prievozská ulica, ulica Mlynské Nivy a Turčianska ulica v Bratislave. Pôjde o novostavbu, ktorá bude pozemná, nebytového charakteru, určená pre administratívu a občiansku vybavenosť v parteri a s parkovaním v hromadných garážach v suteréne.

Ako sa píše v oznámení, dňom podania návrhu na vydanie územného rozhodnutia bolo začaté územné konanie o umiestnenie stavby. Preto táto mestská časť oznamuje všetkým známym účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo začatia konania o umiestnení stavby.

„Vzhľadom na skutočnosť, že je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie, stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania. Účastníci konania, ktorých sa konanie týka, majú príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, uplatniť svoje návrhy a navrhovať dôkazy a ich doplnenie,“ píše sa v oznámení.

Ako sa píše na webe mestskej časti Ružinov, oznámené bolo taktiež začatie stavebného konania, ktoré sa týka stavby „City park Ružinov“. Oznámenie sa konkrétne týka časti pod vežou a priestoru, kde má byť zariadenie obchodu.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk