Advokát o poškodenom Tyršáku: Takéto konanie môže napĺňať všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu "Poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky"

Podujatie s koňmi
Takto vyzeralo Tyršovo nábrežie. Foto: KPÚ BA

Obrátili sme sa na enviropolíciu, ktorá nás odkázala na Krajské riaditeľstvo policajného zboru (KR PZ) v Bratislave. KR PZ nám už odpovedalo a na problém s poškodenou zeleňou sme sa pýtali aj advokáta JUDr. Viktora Mlyneka.

  • Aktualizované.

V máji sa konala na Tyršovom nábreží súťaž koní, ktorá po sebe zanechala poškodený trávnik a zeleň. Tyršovo nábrežie je súčasťou Sadu Janka Kráľa, je národnou kultúrnou pamiatkou. Pozemok je v správe mesta.

Vysvitlo, že firma Be Cool s.r.o., ktorá podujatie organizovala, nemala zmluvu s mestom ani povolenie od pamiatkarov. Problému sme sa detailne venovali v tomto článku.

Hovorca KR PZ Michal Szeiff uviedol, že na základe medializovaných informácií sa prípadom už zaoberajú policajti 5. bratislavského okresu a zo strany povereného príslušníka PZ bol zabezpečený postup pred začatím trestného stíhania.

K problému sa vyjadril taktiež advokát v krátkom rozhovore, ktorý nájdete nižšie.

Ide v prípade poškodenej národnej kultúrnej pamiatky na Tyršáku o trestný čin?

„Takéto konanie môže napĺňať všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu Poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky podľa § 248a Trestného zákona, ktorý v odseku 1 znie: Kto, čo aj z nedbanlivosti, poškodí, znehodnotí, alebo zničí nehnuteľnú vec, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo zmarí konanie o vyhlásenie nehnuteľnej veci za kultúrnu pamiatku a spôsobí tak značnú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.“

Je výška trestu závislá aj od výšky škody? 

„Ak by bolo preukázané, že takýmto konaním bola spôsobená škoda prevyšujúca sumu 133-tisíc eur, mohlo dôjsť aj k naplneniu všetkých znakov kvalifikovanej skutkovej podstaty predmetného trestného činu podľa § 248a odseku 2 písmena b) Trestného zákona, v zmysle ktorého: Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí tým škodu veľkého rozsahu.“

Mení niečo na situácii, ak išlo o nedbanlivostné konanie?

„Stačí, že k takémuto poškodeniu, znehodnoteniu alebo zničeniu časti zelene a trávnika na Tyršovom nábreží v Sade Janka Kráľa ako národnej kultúrnej pamiatky, došlo aj len nedbanlivostným konaním, čo znamená, že doposiaľ neznámy páchateľ síce nemusel vedieť, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, avšak o tom vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol, teda nie je potrebné preukazovať úmyselné konanie. Z uvedeného vyplýva, že v tomto konkrétnom prípade mohlo dôjsť k protiprávnemu konaniu podľa § 248a Trestného zákona.“

Ďalšie k téme

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk