Ministerstvo dopravy opäť vyzýva koncesionára pre D4 a R7 začať výstavbu naplno

Obojstranné veľké odpočívadlo Rovinka

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) opätovne vyzýva koncesionára PPP projektu pre diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7 v okolí Bratislavy, aby začal výstavbu naplno na základe právoplatných stavebných povolení do maximálnej možnej miery.

Mal by tak minimalizovať akékoľvek omeškanie, čo je zakotvené priamo v koncesnej zmluve uzavretej ešte v máji 2016. Ministerstvo dopravy zároveň vyslovilo znepokojenie nad vyhláseniami koncesionára, spoločnosti Zero Bypass Limited, ktorými sa snaží ospravedlňovať nedostatok svojho nasadenia na stavbe.

„Ministerstvo dopravy koncesionárovi už pred viac ako pol rokom odovzdalo všetky stavebné povolenia, na základe ktorých koncesionár môže začať stavať,“ informoval v stredu rezort. „Celý proces zmeny týchto vydaných stavebných povolení podľa ponuky, ktorú predložil koncesionár, je plne v jeho kompetencii a koncesionár s týmto postupom musel rátať už pri predložení svojej ponuky a podpise zmluvy,“ uviedlo ministerstvo dopravy s tým, že z koncesnej zmluvy úplne jednoznačne vyplýva, že za tento proces je v plnej miere zodpovedný koncesionár.

Žiadosti o zmenu stavebných povolení

Koncesionár v utorok informoval, že predložil žiadosti o zmeny už vydaných stavebných povolení a očakáva, že tieto konania budú úspešne ukončené v apríli tohto roka. „Kladné záväzné stanoviská a súčinnosť príslušných verejných orgánov, ktoré sú súčasťou celého schvaľovacieho procesu, sú kľúčovou podmienkou na úspešné pokračovanie plánovanej výstavby. Bez právoplatných upravených stavebných povolení, ktoré reflektujú technické riešenia víťazného konzorcia, nie je výstavba na jednotlivých úsekoch projektu D4/R7 v plnom rozsahu možná,“ uviedol v utorok Zero Bypass. Rozsah prác, ktoré hlavný zhotoviteľ mohol doteraz vykonávať, podľa koncesionára priamo závisel na vydaní a nadobudnutí právoplatnosti zmien stavby pred dokončením.

Termín sa nestihne

Úseky D4 a R7 mali byť hotové v roku 2020. Pre meškania s prípravou, stavebnými povoleniami aj samotnou výstavbou možno predpokladať predĺženie termínu. „V súčasnosti musíme konštatovať, že koncesionár viditeľne mešká so získavaním zmenených stavebných povolení a už teraz je mimo plánovaného harmonogramu. Spôsobil to aj fakt, že projekčné práce koncesionára neprebiehali v dostatočnom tempe a koncesionár podával žiadosti o vydanie rozhodnutí Ministerstva životného prostredia SR oveľa neskôr, ako reálne mohol,“ upozornilo ministerstvo dopravy.

Získavanie potrebných povolení na technické riešenie koncesionára je podľa rezortu tiež spomalené jeho povoľovacou stratégiou, kde v rámci jedného úseku rozdeľuje povoľovanie zmien jednotlivých stavebných objektov na viacero konaní, čo zaťažuje príslušný orgán a môže viesť k ťažkostiam pri posudzovaní zmien.

Rezort dopravy považuje PPP projekt D4/R7 za strategický a mimoriadne významný. Chce preto naďalej pokračovať v dôslednom monitorovaní aktuálnej situácie a vo vyvíjaní tlaku na koncesionára za účelom otvorenia úsekov D4 a R7 v čo najkratšom možnom čase. Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek plánuje na stavbe D4/R7 kontrolný deň aj za účasti koncesionára.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk