Obchvat Bratislavy môžu doplnkovo podporiť aj peniaze EÚ, usporia tým verejné zdroje

Križovatka Ivanka západ

Na doplnkové financovanie výstavby obchvatu Bratislavy na diaľnici D4 môžu byť využité aj peniaze Európskej únie (EÚ). Členovia monitorovacieho výboru podľa ministerstva dopravy totiž v pondelok schválili zmeny v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (OPII).

O podpise koncesnej zmluvy na realizáciu projektu verejno-súkromného partnerstva pre výstavbu a prevádzku úsekov D4 a priľahlej rýchlostnej cesty R7 v hlavnom meste a okolí rozhodne minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Roman Brecely na základe posudku svojho expertného tímu.

„Rozhodnutie o revízii Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra nepredbieha rozhodnutie expertnej komisie, ktorá posudzuje doterajší priebeh prípravy projektu diaľničného obchvatu Bratislavy D4/R7. Týmto krokom vytvárame priestor na úsporu verejných financií v prípade, že projekt podporený bude,“ povedal minister dopravy Roman Brecely. Zmenu v operačnom programe bude ešte schvaľovať vláda a následne ju bude posudzovať Európska komisia.

Stratégia implementácie prioritnej osi 2 v OPII sa podľa rezortu dopravy revíziou rozširuje o možnosti financovania aktivít spojených s výstavbou nových úsekov diaľnic na súhrnnej transeurópskej dopravnej sieti TEN-T. Doteraz bolo možné v rámci tejto oblasti podpory financovať len výstavbu úsekov na základnej TEN-T sieti. „Na rozdiel od implementácie projektov na diaľniciach D1 a D3, pri ktorých sú prijímateľovi zdroje OPII poskytované formou nenávratného grantu, financovanie výstavby diaľnice D4 by bolo realizované formou pôžičky cez finančné nástroje v národnom investičnom fonde Slovak Investment Holding, a. s. Úspora verejných zdrojov bude vyčíslená v rámci finančného uzatvárania projektu,“ informovala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

Zvýšenie využívania finančných nástrojov bolo jedným z odporúčaní Európskej komisie Slovensku pri tvorbe a schvaľovaní operačných programov na programové obdobie 2014 – 2020. Finančné nástroje majú pre európske investičné a štrukturálne fondy rastúci význam pre ich pákový efekt a schopnosť kombinovať rôzne formy verejných a súkromných investícií na podporu cieľov verejnej politiky.

„Ministerstvo dopravy na realizáciu dopravných projektov cez finančné nástroje v rámci OPII vyčlenilo takmer 140 miliónov eur. Z tejto sumy je možné na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest použiť maximálne 51,7 milióna eur, pričom snahou ministerstva je, aby tieto zdroje smerovali aj na financovanie výstavby diaľnice D4,“ priblížila Ducká.

Na realizáciu projektov v oblasti dopravy je v rámci OPII v novom programovom období vyčlenených z fondov EÚ 3,139 mld. eur a zároveň z finančného Nástroja na prepájanie Európy (CEF) 743 mil. eur. Na rozvoj informačnej spoločnosti, časť OPII, je určených zo zdrojov EÚ 806 mil. eur. Prioritou je dokončenie a skvalitnenie siete diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj zlepšenie dostupnosti menej rozvinutých regiónov ich napojením na sieť TEN-T. Na tieto ciele je alokovaných 43,8 % zdrojov OPII na dopravu a CEF.

Na ciele v oblasti železníc vrátane mestskej dopravy bolo alokovaných 51,49 % z týchto zdrojov. Na základe analýzy potrieb predstavujú náklady na výstavbu a modernizáciu dopravnej cestnej, železničnej a vodnej infraštruktúry v rámci siete TEN-T do roku 2020 približne 6,82 mld. eur, čo značne prevyšuje možnosti verejných financií štátu.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk